جمعه 30 شهريور 1397

 

 


یادداشت روز شماره 56

برخي تخم مرغ‌ هاي شانه‌ اي پاستوريزه شده ‌اند و تاريخ انقضاء دارند.؟ادامه

 

 

 

 

 


app test

app test 2

مقالات و پژوهش ها
بهبود کيفيت پوسته تخم مرغ از طريق اعمال مديريت تغذيه

بهبود کيفيت پوسته تخم مرغ از طريق اعمال مديريت

طى دو دهه اخير در روشهاى تغذيه مرغهاى تخمگذار تغييراتى بوجود آمده است ولى از نظر روشهاى تامين عناصر جهت بهبود کيفيت تخم مرغ تغييرات کمى صورت گرفته است روشهاى ارزيابى کيفيت پوسته تخم مرغ همواره در حال توسعه و پيشرفت بوده است تا قبل از پذيرفتن وزن مخصوص پوسته تخم به عنوان شاخصى جهت پى بردن به ضخامت پوسته تخم مرغ چنانچه مشکلى پيش مى آمد مشخص نبود که علت آن کاهش کيفيت پوسته تخم مرغ بوده و يا عوامل مکانيکى و ساير مسائل در آن دخيل بوده اند توليد کنندگان تخم مرغ با استفاده از اين روش به طور متداول قادرند در اغلب موارد به نازکى پوسته و مشکلات حاصل از آن پى برده و همچنين با مقايسه اندازه گيريهاى به عمل آمده به يک اندازه استاندارد قابل اطمينان و معتبر دست يابند تشخيص نازکى پوسته قبل از اعمال هرگونه تغيير در برنامه غذايى امرى مهم است .

 

ميزان کلسيم :

در ارزيابى برنامه غذايى ، نخستين قدم توجه به ميزان کلسيمى است که مرغان تخمگذار به طور روزانه دريافت مى کنند اکثر محققين مصرف روزانه 7/3 تا 25/4 گرم کلسيم را توصيه مى کنند که اين مقدار به مرحله توليد و همچنين سن مرغها بستگى دارد در مرغان مسن تر ميزان بالاترى توصيه ميگردد تعيين ميزان کلسيم دريافتى روزانه نياز به اطلاع دقيق از کل غذاى دريافتى و سطح کلسيم موجود دران دارد در صورت آگاهى از اين دو متغير مى توان ميزان کلسيم دريافتى روزانه را تخمين زد مشکل هنگامى بروز مى کند که سيستم دانخورى به نحوى باشد که کلسيم از غذا جدا شده و تمام پرندگان جيره غذايى يکسان دريافت نکنند به طور کلى اگر ميزان کلسيم در قسمتهاى مختلف سيستم دانخورى تفاوت قابل ملاحظه اى داشته باشد مويد اين است که به همه پرنده ها به طور يکسان کلسيم نمى رسد استفاده از پلت و همچنين سيستم هاى دانخورى واجد سرعت زياد به منظور جلوگيرى از برگزيدن غذا وجدا کردن کلسيم از جيره توسط پرندگان ، مى تواند تا حدودى و نه به طور کامل اين مسئله را از بين ببرد .

 

منابع کلسيم :

مشکلات معمولا هنگامى بروز مى کنند که منابع کلسيم با ساير مواد معدنى به خصوص منيزيم که به صورت منابع کلسيمى تقلبى درجيره ها به مصرف مى رسند همراه مى باشند حداقل کلسيم موجود در سنگ اهک بايد 38% باشد تحقيقات به عمل آمده نشان داده اند که خواص فيزيکى منابع کلسيم نيز همانند ترکيب شيميايى آنان مى تواند بر کيفيت پوسته تخم مرغ اثر بگذارد اين مسئله از بررسيهاى اوليه اى که برترى و مزيت صدف را به عنوان منبع کلسيم در برخى شرايط نشان مى دهند بدست مى ايد درحالى که از نظر شيميايى تفاوتى بين صدف و سنگ آهک وجود ندارد ولى ميزان حلاليت آنها در دستگاه گوارش مرغ متفاوت است اکثر تحقيقات نشان مى دهد که اندازه قطعات نيز عاملى حياتى و مهم در اختلافات مشاهده شده ميان منابع مختلف کلسيم مى باشد گزارشى که اخيرا توسط Rao و برخى ديگر از محققين به چاپ رسيده نشان داد که قطعات سنگ آهک به قطر يک ميليمتر و بالاتر تا جايى که به نگهدارى انها در قسمتهاى فوقانى دستگاه گوارش و آهسته بودن سرعت حل شدن آنها مربوط ميشود به عنوان قطعات بزرگ محسوب مى گردند اين نتايج اگر در سطح فارم نيز مورد بررسى قرار گيرند مى توانند به پيدا کردن و انتخاب منابع خوب و مناسب کلسيم به کارخانجات سازنده خوراک و کسانى که فرمول جيره هاى غذايى را تنظيم مى کنند کمک نمايند .

 

استفاده از ويتامين و مواد معدنى در جيره غذايى :

 

انواع مختلفى از مکمل ها که شامل ويتامين ها ، مواد معدنى و الکتروليت ها و غيره مى باشند به عنوان بهبود دهنده کيفيت پوسته تخم مرغ مصرف مى شوند البته ميزان اثر آنها موردسوال است بندرت اتفاق مى افتد که مواد مغذى موجود دراين قبيل مکمل هاى افزودنى درجيره هاى معمولى مرغان تخمگذار در حد کافى وجود نداشته باشد اين مواد معمولا شامل ويتامين هاى A ، D ، و E و انواع ويتامين B هستند هنگامى که برخى ازاين مواد به ميزان کمى در جيره غذايى وجود داشته باشند و يا در مواقعى که ميزان اخذ غذا توسط پرنده بسيار پايين بوده و در نتيجه مواد مغذى کمتر از مقدار موردنياز به پرنده مى رسند استفاده ازاين مکمل هاى غذايى موثر است از آنجايى که اغلب مشکلات مربوط به کيفيت پوسته در هواى گرم و هنگامى که ميزان اخذ غذا پايين بوده روى مى دهد مکمل هاى غذايى خيلى بيشتر از آنچه فکر مى کنيم اثر خود را نشان مى دهند علاوه بر اين مکمل هاى غذايى حاوى اجزا ناشناخته اى هستند که تحت عنوان عوامل مغذى ناشناخته از آنها نام برده مى شود از جمله اين عوامل مى توان به مواد خشک شده حاصل از تقطير و کشت هاى مخمرى اشاره کرد همچنين برخى از اين مواد افزودنى حاوى بى کربنات سديم مى باشند که نشان داده شده باعث افزايش کيفيت پوسته تخم مرغ مى شود تنها توصيه اى که در ارتباط با اين مکمل ها مى توان ارائه داد مصرف آنها به صورت موقت و مشاهده دقيق نتايج آن مى باشد اکثر جيره هاى غذايى فرموله شده براى مرغان تخم گذار تجارى حاوى مقادير کافى از ويتامين ها هستند با اين حال تجربيات به عمل امده درسطح مرغداريها نشان مى دهند که حضور مقادير اضافى ويتامينها در جيره به خصوص ويتامين D موجب بهبود مشخصى در کيفيت تخم مرغ مى شود و به نظر مى رسد اين ترکيب زمانى موثرتر باشد که ويتامين به شکل محلول در اب اشاميدنى خورانده شود بامطالعه بر روى انواع مختلف پيش سازهاى ويتامين D و متابوليتهاى آن مشخص شه است که برخى انواع آن اثر بيشترى بر توليد پوسته هاى با کيفيت بالادارند در ميان انواع مختلف اين ويتامين ، نوع D ترجيح داده مى شود که در جيره هاى غذايى معمولى طيور اکثرمکمل ها و افزودنيها يا فراورده هاى محلول در آب براى افزايش کيفيت پوسته توصيه مى شوند يافت مى گردد ماده ديگرى که اخيرا مورد توجه قرار گرفته و در ترکيب بعضى از مکمل هاى ويتامينى وجود دارد اسيد اسکوربيک يا ويتامين C است اگرچه اين ماده مغذى به طور دائم در جيره هاى غذايى مرغان تخمگذار وجود ندارد ولى تحقيقات نشان داده اند که ويتامين C اضافى در حيواناتى که دچار استرس به خصوص استرس حاصل از بالا بودن درجه حرارت مى باشند اثر خوبى دارد در تعدادى از مطالعات تجربى که استفاده از مکمل هاى ويتامين C را مورد آزمايش قرار داده اند کيفيت پوسته تخم نيز مورد بررسى قرار گرفته است در اغلب مواردى که اين مطالعات در درجه حرارت هاى بالا انجام شده چگونگى کيفيت پوسته ثبت شده است با افزايش توليد ممکن است با ميزان استرس کمترى چنين پاسخى حاصل گردد حداقل ميزان ويتامين C مورد استفاده حدود ppm 100 مى باشد ولى در درجه حرارتهاى بالا به منظور بهبود کيفيت پوسته معمولا ppm 400-200 ازاين ويتامين درنظر گرفته مى شود نکته مهمى که درمورد ويتامين C و ساير ويتامينها بايد ذکر شود عدم پايدارى انها است استفاده از اين ويتامين ها از طريق آب اشاميدنى محدود است مگر انکه آب حاوى مکمل ويتامين در مدت 1 الى 2 ساعت مصرف شود ميزان پايدارى آنها در غذا نيز خوب نيست ولى مى توان با استفاده از شکل محافظت شده ويتامين ، پايدارى آن را افزايش داد تحقيقات اخير احتمال وجود تداخل عمل بين متابوليسم ويتامين D و C را نشان مى دهند و احتمالا از اين طريق است که ويتامين C موجب افزايش کيفيت پوسته تخم مرغ مى شود .

 

بى کربنات سديم :

بى کربنات سديم به عنوان يک مکمل غذايى در درجه حرارت بالا جهت بالا بودن کيفيت پوسته تخم مرغ در جيره غذايى استفاده مى شود توجيه اين امر آن است که در درجه حرارت بالا هنگامى که پرنده نفس نفس مى زند به علت خروج دى اکسيد کربن ، ميزان يونهاى بى کربنات خون کاهش مى يابند و در نتيجه سنتز کربنات کلسيم که جز اوليه و اصلى پوسته تخم مرغ مى باشد دچار مشکل مى گردد مصرف بى کربنات سديم باعث مى شود تا يون بى کربنات خارج شده به صورت Co2 جايگزين گردد افزودن بى کربنات سديم تنها در دماى خيلى بالا موثر است و در دماهاى کمتر از 20 درجه سانتى گراد افزودن آن موثر نيست .

 

کلسى تريول :

 

در ماه ژانويه دکتر Tsnag از مرکز تحقيقات جانورى کانادا مقاله اى تحت عنوان کاهش ميزان شکستگى تخم مرغ در اثر کلسى تريول ارائه داد کلسى تريول از جمله متابوليتهاى مشتق شده از D3 مى باشد که به عنوان هورمون شناخته شده است دريک کار تحقيقاتى که توسط Tsang انجام شد تعدادى از مرغان با جيره کنترل حاوى ويتامين D3 و تعدادى ديگر باجيره اى که به جاى ويتامين D3 حاوى کلسى تريول بود تغذيه شدند تخم مرغها قبل و بعد از شستشو و درجه بندى از طريق کندل کردن مورد بررسى قرار گرفتند ميزان شکستگى ها هنگام استفاده از کلسى تريول کاهش يافته بود .

 

فصلنامه چکاوک – دکتر علی بصيری

 کمیته ممیزی مرغ تخمگذار

 

 
فرم  تست آپلود عکس 
 

نحوه آشنایی شما با سایت؟
دوستان
جستجو در اینترنت
دفتر اتحادیه

  بازديد کل : 2494495 نفر   - 310812 ip   بازديد امروز : 1018 نفر   - 127 ip   بازديد ديروز : 965 نفر   - 255 ip   آنلاين : 6 نفر
Copyright Notice ©   mihanunion.ir   All Rights Reserved .