جمعه 30 شهريور 1397

 

 


یادداشت روز شماره 56

برخي تخم مرغ‌ هاي شانه‌ اي پاستوريزه شده ‌اند و تاريخ انقضاء دارند.؟ادامه

 

 

 

 

 


app test

app test 2

اخبار صنعت
آسایش 80 هفتگی مرغداران تخمگذار

با تلاش ها و همکاری های اتحادیه میهن و صندوق بیمه کشاورزی، مرغداران تخمگذار می توانند با بیمه اختیاری که برای عقد آن مبلغ تعیین شده ای را پرداخت می نمایند، گله تخمگذار خود را از روز اول هچ تا پایان 80 هفتگی در خصوص عوامل قهری و سوانح طبیعی و حتی با عنوان حذف کانون های آلوده بیمه نمایند.
بنا بر این توافق دستور العملی با نام دستور العمل گزینه عمومی 2 اختیاری مرغ تخمگذار تجارتی از سوی صندوق بیمه کشاورزی به کل دفاتر بیمه محصولات کشاورزی کشور ارسال شد که متن و تعرفه آن به شرح زیر می باشد:
در اجرای مصوبه جلسه مورخ 31/02/96 هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی دستورالمعل اجرائی گزینه 2 عمومی (اختیاری) بیمه طیور تخمگذار تجارتی که در راستای کسب حداکثر رضایتمندی مرغداران و تشکل صنفی مربوطه (اتحادیه میهن) به تصویب رسیده  به شرح زیر می باشد.
1-
عوامل خطر: عوامل قهری و سوانح طبیعی و حذف کانونهای آلوده.
2-
مدت بیمه: از تاریخ صدور تا پایان 80 هفتگی (براساس تاریخ هچ مندرج در گواهی بهداشتی )
3-
متقاضیانی می توانند جوجه های خود را تحت پوشش این بیمه قرار دهند که تاریخ هچ جوجه های آنان بعد از 01/07/95 باشند.
4-
متقاضیان بیمه اختیاری نوع 2 می بایستی دارای مجوز جوجه ریزی و یا معرفی نامه از اتحادیه باشند.
5- 
در صورتیکه متقاضی بیمه نامه عمومی اولیه را ارائه نماید، حق بیمه عمومی پرداخت شده از حق بیمه گزینه 2 اختیاری (سهم مرغدار) کسر می گردد.
6-
در صورتیکه به هر دلیل تمام یا بخشی از طیور موجود بیمه نباشند متقاضی میتواند با پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به بیمه گزینه 2 اقدام نماید.
7-
در صورتیکه تعداد طیور سالن دقیقا' مشخص نبوده و یا بحدی می باشد که شمارش آنها مقدور نبوده یا به سختی میسر می باشد. با در نظر گرفتن بیمه نامه اولیه، گواهی حمل و قرنطینه و همچنین پروانه بهره برداری واحد و حتی المکان شمارش قفسها، کل موجودی سالن مشخص و سپس بیمه نامه صادر خواهد شد.
8- (
بدیهی) است اگر چنانچه انحراف طیور بیمه شده و طیور موجود کمتر از 2% باشد ملاک محاسبه غرامت طیور بیمه شده بوده و جرایم و ضرایب کسر شامل ایشان نمیگردد.
9-
حداکثر طیور موجود در واحد تا 10% مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بلامانع بوده (تراکم محاسبه می شود) لیکن در خصوص آن دسته از واحدهائی که بیش از 10% ظرفیت مجاز جوجه ریزی نموده باشند، به ازای هر درصد جوجه ریزی مازاد بر ظرفیت 2% غرامت متعاقه کسر خواهد شد و تخلف بالای 50% از ظرفیت پروانه ای کل مبلغ غرامت اعم از مازاد پروانه کم لن یکن تلقی میگردد و مبلغی بابت غرامت پرداخت نمیگردد.
10-
برای آن دسته از واحدهائی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل (ابتدای سال زراعی 96-95) اقدام به جوجه ریزی نموده اند مشمول بند 10 نشده و کلیه طیور آنان می تواند تحت پوشش بیمه عمومی گزینه 2 قرار گیرد ضمنا' بعد از ابلاغ این بخش نامه هیچ گونه  واحد پرورش غیرمجاز و دارای جوجه مازاد تحت پوشش این بیمه تکمیلی قرار نخواهد گرفت.
تبصره 1 - در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص تعداد جوجه ریزی، ظرفیت مجاز پرورش و غیره، مراتب از اتحادیه میهن یا نمایندگی آن در استان استعلام و با در نظر گرفتن مفاد این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - صدور این بیمه نامه در سال زراعی جاری فقط توسط معاونتهای امور خدمات بیمه ای استان انجام خواهد شد.
تبصره 3 - این امکان فراهم گردیده که بیمه اختیاری عمومی 2 توسط مرغ مادر نیز برای جوجه های که بعد از ابلاغ دستورالعمل هچ شده باشند نیز صورت پذیرد.

منبع : itpnews

تاریخ انتشار خبر: 30/03/1396کمیته ممیزی مرغ تخمگذار

 

 
فرم  تست آپلود عکس 
 

نحوه آشنایی شما با سایت؟
دوستان
جستجو در اینترنت
دفتر اتحادیه

  بازديد کل : 2494548 نفر   - 310816 ip   بازديد امروز : 1071 نفر   - 131 ip   بازديد ديروز : 965 نفر   - 255 ip   آنلاين : 8 نفر
Copyright Notice ©   mihanunion.ir   All Rights Reserved .