چهارشنبه 25 مهر 1397

 

 


یادداشت روز شماره 56

برخي تخم مرغ‌ هاي شانه‌ اي پاستوريزه شده ‌اند و تاريخ انقضاء دارند.؟ادامه

 

 

 

 

 


app test

app test 2

 

مجله بيماري هاي مشترك انسان و دام  

دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر خداداد پيرعلي خيرآبادي
سردبير: دكتر محمدرضا محزونيه
محل انتشار: شهركرد  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 متن »

 

 

دو فصلنامه پژوهش در تغذيه دام 

دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر مجيد اوليا
سردبير: دكتر فريبرز خواجعلي
محل انتشار: شهركرد  
ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 2 متن »

 

 

مجله تازه هاي دام و طيور و آبزيان 

ISSN 1735-1561
دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر شعبانعلي كوهستاني
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 متن »     اشتراک»

 

 

ماهنامه تازه هاي كشاورزي 

ماهنامه كشاورزي، دام، طيور، آبزيان
صاحب امتياز، مدير مسئول: قاسم محمدي
سردبير: فاضل محمدي
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 96 متن »

 

 

مجله تحقيقات دام و طيور 

ISSN 2322-1747
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه بيرجند
مدير مسئول: دكتر همايون فرهنگ فر
سردبير: دكتر عباسعلي ناصريان
محل انتشار: بيرجند  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 متن »

 

 

فصلنامه تغذيه طيور صنعتي 

فصلنامه علمي، آموزشي، خبري در زمينه طيور
صاحب امتياز، مدير مسئول: هاله يحيي زاده
سردبير: مهندس روهام قليچي
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 »

 

 

 

فصلنامه علمي چكاوك 

ISSN 9704-1028
فصلنامه كشاورزي
صاحب امتياز: سازمان اقتصادي كوثر
مدير مسئول: دكتر محسن فرخوي
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 85 »

 

 

فصلنامه خاور سبز 

فصلنامه تحليلي، پژوهشي و آموزشي
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس مسعود شكيباصفت
سردبير: معصومه غلامي همداني
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 متن »     اشتراک»

 

 

ماهنامه دامپرور 

ماهنامه خبري، آموزشي و پژوهشي در زمينه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر انوشيروان خلعت بري
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 79 »     اشتراک»

 

ماهنامه دامداران ايران 

ماهنامه فني ، اقتصادي
صاحب امتياز: اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي دامداران ايران
سردبير: مهندس عليرضا عزيزالهي
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 187 »     اشتراک»

 

 

ماهنامه دامداري نوين 

ماهنامه كشاورزي، دام، طيور، منابع طبيعي
صاحب امتياز: شركت شير و گوشت محصص
مدير مسئول: مهندس كيوان نيامنش
سردبير: مهندس محمودرضا عيسي خاني
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 »     اشتراک»

 

 

ماهنامه دام و كشت و صنعت 

ISSN 1735-0867
ماهنامه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس ابوالقاسم گلباف
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 186 متن »     اشتراک»

 

 

دو ماهنامه دنياي كشت و صنعت 

دوماهنامه كشاورزي، دامپروري
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس مهدي مسعودي
سردبير: شوراي سردبيري
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 91 »

 

 

ماهنامه زراعت و دام 

ماهنامه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس نويد نخعي
سردبير: فاطمه صادقي گرمارودي
محل انتشار: هشتگرد  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 »

 

 

 

فصلنامه زئونوزها (بيماري هاي مشترك)   

ISSN 1735-8116
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون اميني
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 متن »

 

 

فصلنامه سبز زيست   

فصلنامه كشاورزي و دامپروري
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس سيد محمد رضا ميرسهيل
محل انتشار: مشهد  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 متن »     اشتراک»

 

 

ماهنامه سنبله 

ISSN 1024-3372
ماهنامه تحليلي، علمي، فني، كشاورزي و زيست محيطي
صاحب امتياز: مهندس رائيكا امين طاهري
مدير مسئول، سردبير: مهندس محمدعلي امين طاهري
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 239 متن »     اشتراک»

 

 

ماهنامه صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان 

ماهنامه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر اسماعيل رهدار
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 79 »

 

 

فصلنامه صنعت طيور قم 

فصلنامه كشاورزي
صاحب امتياز: شركت تعاوني كشاورزي و مرغداران گوشتي قم
مدير مسئول، سردبير: سيد ابراهيم اعلايي
محل انتشار: قم  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 »

 

 

 

ماهنامه صنعت مرغداري 

ISSN 3518-1024
ماهنامه اقتصادي، كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر مرادعلي زهري
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 141 »     اشتراک»

 

 

 

مجله علوم مرغداري و دامپروري 

ISSN 2252-0155
دوماهنامه خبري، آموزشي و پژوهشي در زمينه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول: صادق كريم زاده
سردبير: مرتضي مالكي
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 »     اشتراک»

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه غذا،دام،كشاورزي (غدك) 

ISSN 2008-6393
ماهنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس ولي حاجي پور
سردبير: مهندس رضا عفت دوست
محل انتشار: تهران   
ساير مشخصات»     عناوين شماره 89 متن »     اشتراک»

 

 

فصلنامه مروج 

فصلنامه ويژه مروجان، مددكاران و كشاورزان پيشرو
صاحب امتياز: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
مدير مسئول: محمدرضا شاه پسند
سردبير: مسعود پيروشعباني
محل انتشار: تهران  
ساير مشخصات»     عناوين شماره 149 متن »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته ممیزی مرغ تخمگذار

 

 
فرم  تست آپلود عکس 
 

نحوه آشنایی شما با سایت؟
دوستان
جستجو در اینترنت
دفتر اتحادیه

  بازديد کل : 2555525 نفر   - 320127 ip   بازديد امروز : 2154 نفر   - 454 ip   بازديد ديروز : 3417 نفر   - 342 ip   آنلاين : 9 نفر
Copyright Notice ©   mihanunion.ir   All Rights Reserved .